[Velkommen]  [Idégrundlag & målsætning]  [Kompetencer]  [Kontakt]

Kompetencer hos F2 Consult ApS

Igennem mange års erfaring med erhvervsservice for både små og mellemstore virksomheder, kan vi tilbyde din virksomhed følgende:

Bogføring

Vi aftaler i samråd mig dig, med hvilke intervaller du sender bilagsmateriale til os. det kan foregå på uge-, 14 dags- eller månedsbasis alt afhængig af din virksomhed og dine behov. Vi sørger for, at bilagsmaterialet bliver registreret i vores økonomisystem.

En løbende bogføring hos os sikrer:

  • at du har et korrekt billede af den økonomiske situation i din virksomhed

  • at du til enhver tid kan sende en opdateret balance til f. eks. banker og kreditinstitutter

  • at du ikke skal bruge din tid på papirarbejde

Derudover kan din erhvervsservice hos os minimerer dine omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

Moms

Gennem vores kendskab til momslovgivningen sikrer vi, at du får de momsfradrag du er berettiget til. Vi sørger for, at momsen bliver angivet rettidigt via Told og Skats hjemmeside. Har vi adgang til at betale dine regninger, sørger vi også for en rettidig betaling.

Kreditorstyring

Som en del at vores erhvervsservice tilbyder vi at stå for din kreditorstyring. Dette sikrer, at dine kreditorer bliver betalt rettidigt, hvorved du undgår dyre rykkergebyrer og renter. Betalingerne foregår nemt via online bank, så du også hele tiden har mulighed for at følge med i, hvilke kreditorer, der bliver betalt hvornår. Vi gennemfører selvfølgelig ikke nogen betalinger uden din godkendelse først.

Debitorstyring

Vi kan tilbyde dig en effektiv debitorstyring. Vi registrerer dine fakturaer i vores økonomisystem, hvilket giver os mulighed for at følge op på, hvilke tilgodehavender, der er ikke er betalt til tiden. Via den løbende rapportering til dig, kan du få rykket eventuelle forfaldne debitorer hurtigst mulig, og derved minimere risikoen for tab.

En stram debitorstyring sikrer en optimal likviditet i din virksomhed.
Rapportering

Ved at benytte vores erhvervsservicetilbud, kan vi give dig en løbende rapportering alt efter dine ønsker. Vores rapportering i form af periodebalancer sikrer dig, at du hele tiden har et korrekt billede af din virksomheds økonomiske situation.