F2 CONSULT ApS

Bogføring

Løsning til din virksomhed

Bogføring berettet til dig

Hos F2 Consult ApS sørger vi for bogføring for din virksomhed, så du kan koncentrere dig om den daglige drift af din virksomhed.

Vi aftaler i samråd med dig hvilke intervaller, du sender bilagsmateriale til os. Det kan foregå på uge-, 14 dags- eller månedsbasis alt afhængig af din virksomhed og dine behov. Vi sørger for, at bilagsmaterialet bliver registreret i vores økonomisystem.

En løbende bogføring hos os sikrer…

  • At du har et korrekt billede af den økonomiske situation i din virksomhed.
  • At du til enhver tid kan sende en opdateret balance til f.eks. banker og kreditinstitutter.
  • At du ikke skal bruge din tid på papirarbejde.

Derudover kan din erhvervsservice hos os minimere dine omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

Værdier og formål hos F2 Consult ApS

Idégrundlag
Vores idégrundlag er at levere erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder. Vi mener, at kunden skal bruge sin tid dér, hvor pengene bliver tjent, og vi sørger derfor for alt bogføringsarbejdet, så kunden til hver en tid har et korrekt overblik over virksomhedens økonomiske situation.
Målsætning
Vores målsætning er at levere ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. I samråd med kunden finder vi derfor det engagement, der tillader os at yde den bedst mulige erhvervsservice, hvor vi samtidig tilgodeser kundens behov.
Kvalitet
Ved kvalitet forstår vi, at vores ydelser til enhver tid opfylder kundens behov samt den danske lovgivning. Vi leverer altid vores ydelser til det aftalte tidspunkt, og gennem en tæt kontakt med vores kunder tilpasser vi løbende vores ydelser til kundernes behov.
Kvalificeret assistance

Vi er klar til at hjælpe dig